/ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΔΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ

(περισσότερα…)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ 2021-05-26T16:09:15+03:00

Κέντρα Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). (περισσότερα…)

Κέντρα Κοινότητας 2018-02-28T17:55:09+02:00

Κοινωνικά παντοπωλεία

Τα κοινωνικά παντοπωλεία εντάχθηκαν ως πράξεις στο ΕΣΠΑ μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. (περισσότερα…)

Κοινωνικά παντοπωλεία 2018-02-28T17:56:38+02:00

Κοινωνικά Φαρμακεία

Είναι δομές που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προιόντα ατόμων που αδυνατούν να τα εξασφαλίσουν από ιδίους πόρους και οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι της δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης που έχει θεσμοθετηθεί με το Νόμο 4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016. (περισσότερα…)

Κοινωνικά Φαρμακεία 2018-02-28T17:52:47+02:00

Δομές παροχής συσσιτίων

Είναι οι δομές που παρέχουν σίτιση, σε καθημερινή βάση σε άτομα εξαιρετικά χαμηλών εισοδημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε τις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες. (περισσότερα…)

Δομές παροχής συσσιτίων 2018-02-28T17:33:18+02:00

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ)

Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ) παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε καθημερινή βάση, σε δομημένο πρόγραμμα με πρωινό ή/και απογευματινό ωράριο. (περισσότερα…)

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ) 2018-02-28T17:37:16+02:00

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν τους επιτρέπουν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λπ.) και παράλληλα το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. (περισσότερα…)

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 2018-02-28T17:38:39+02:00

Δράσεις για την Κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ

Το πρόγραμμα «Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει στόχο την ανάπτυξη οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης παράλληλα με την υποστήριξη προς φορείς και δικαιούχους που υλοποιούν παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, από ομάδα εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων. (περισσότερα…)

Δράσεις για την Κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ 2018-02-28T17:36:32+02:00