/ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. (περισσότερα…)

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 2018-02-28T17:23:35+02:00

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής. (περισσότερα…)

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2018-02-28T17:25:32+02:00

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την πλήρη επανένταξη και ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό ανθρώπων που λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης. (περισσότερα…)

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» 2018-02-28T17:24:14+02:00