/ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΔΚΑ

Δίκτυο ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ)

Πρόκειται για διοικητικό εργαλείο διασύνδεσης όλων των δράσεων και υπηρεσιών που παρέχονται στους ηλικιωμένους σε πρωτοβάθμιο επίπεδο δηλαδή τα ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων), το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και τα ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων). (περισσότερα…)

Δίκτυο ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) 2018-02-28T18:06:24+02:00

Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ)

Τα Κέντρα Στήριξης της Οικογένειας θα είναι δομές προσαρτημένες και άρρηκτα συνδεδεμένες με τα Κέντρα Κοινότητας.   (περισσότερα…)

Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) 2018-03-14T13:55:56+02:00

Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)

Οι ΣΥΔ είναι μικρές μονάδες διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση τους. (περισσότερα…)

Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) 2018-03-14T13:55:36+02:00