/, ΝΕΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2019 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 69774

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2019 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 69774

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ έγγραφο με διευκρινίσεις για τη διακήρυξη αρ. 2/2019

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων διακήρυξης αρ. 2/2019 (λήψη αρχείου)

2019-02-20T15:47:04+02:00