/, ΝΕΑ/Διακήρυξη 2/2020 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού

Διακήρυξη 2/2020 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τμηματα: ΤΜΗΜΑ 1 «Υποστήριξης Μονάδας Α: Σχεδιασμός και ένταξη Πράξεων» 82.200,00€ (πλέον ΦΠΑ), ΤΜΗΜΑ 2 « Υποστήριξη Μονάδων Β & Γ: Οικονομικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Πράξεων» 157.800,00€ (πλέον ΦΠΑ) – Συνολικό ποσό διακήρυξης 240.000,00€»(πλέον ΦΠΑ)»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2_2020_500640

2020-03-12T15:39:13+02:00