//Δομές αστέγων

Δομές αστέγων

Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας και  υπνωτήρια.Ανοικτά Κέντρα  Ημέρας  Αστέγων
Τα Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση της ανάγκης προσωρινής φιλοξενίας στη διάρκεια της ημέρας. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, βοήθειας για κοινωνική και εργασιακή επανένταξη.

Υπνωτήρια
Τα Υπνωτήρια είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν ανάγκες διανυκτέρευσης αστέγων δρόμου. Παρέχουν, εκτός από υποδομές ύπνου, ατομική φροντίδα και υγιεινή, ψυχοκοινωνική στήριξη και διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτιση, ψυχολογική υποστήριξη, νομική συνδρομή, συμβουλευτική υγείας, υποστήριξη για διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας με στόχο την κοινωνική επανένταξη.

 

Σχετικά:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – Φύλλο 1336 (λήψη αρχείου)

2018-02-28T17:27:10+02:00