//Δομές παροχής συσσιτίων

Δομές παροχής συσσιτίων

Είναι οι δομές που παρέχουν σίτιση, σε καθημερινή βάση σε άτομα εξαιρετικά χαμηλών εισοδημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε τις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες. Λειτουργούν από Δικαιούχους Δήμους σε συνεργασία ή όχι με Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Η τροφοδοσία των δομών γίνεται πάντοτε από πιστοποιημένες κουζίνες ενώ για την προμήθεια των ειδών προς παρασκευή των γευμάτων υπάρχει συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία.

2018-02-28T17:33:18+02:00