//Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ)

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ)

Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ) παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε καθημερινή βάση, σε δομημένο πρόγραμμα με πρωινό ή/και απογευματινό ωράριο.

Σκοπός των «Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ» είναι να προσφέρουν στους ωφελούμενους ένα πλαίσιο κατάκτησης νέων δεξιοτήτων, που θα τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας, αυξάνοντας τις ευκαιρίες πλήρους κοινωνικής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην εργασία.

Τα Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ έχουν ως στόχο, με βάση τη νομοθεσία που τα διέπει, να καλύπτουν το μέγιστο δυνατό φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία.

Σε όλη τη χώρα σήμερα λειτουργούν ως δράσεις ενταγμένες στο ΕΣΠΑ 2014-2020 περί τα 50  Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ.

2018-02-28T17:37:16+02:00