//Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν τους επιτρέπουν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λπ.) και παράλληλα το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους.

Τα ΚΗΦΗ αναπτύσσονται σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενούν ηλικιωμένους για σημαντικό χρονικό διάστημα της ημέρας συνήθων από το πρωί έως το απόγευμα. Παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας στους ηλικιωμένους στη διάρκεια της παραμονής τους στις οποίες περιλαμβάνονται:

  1. νοσηλευτική φροντίδα
  2. φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
  3. ατομική υγιεινή
  4. προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
  5. προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
  6. φροντίδα για τη σίτισή τους
2018-02-28T17:38:39+02:00