//Κοινωνικά Φαρμακεία

Κοινωνικά Φαρμακεία

Είναι δομές που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προιόντα ατόμων που αδυνατούν να τα εξασφαλίσουν από ιδίους πόρους και οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι της δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης που έχει θεσμοθετηθεί με το Νόμο 4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016. Λειτουργούν από Δικαιούχους Δήμους σε συνεργασία ή όχι με Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Τα προϊόντα των κοινωνικών φαρμακείων  εξασφαλίζονται σε συνεργασία με επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία.

Σχετικά:

Έγγραφο Υπουργών για τα κοινωνικά φαρμακεία (λήψη αρχείου)

2018-02-28T17:52:47+02:00