//Κοινωνικά παντοπωλεία

Κοινωνικά παντοπωλεία

Τα κοινωνικά παντοπωλεία εντάχθηκαν ως πράξεις στο ΕΣΠΑ μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στοχεύουν στη διανομή, σε τακτική βάση, τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd κ.α. σε άτομα ιδιαίτερα ευάλωτων κατηγοριών με χαμηλά εισοδήματα. Λειτουργούν από Δήμους σε συνεργασία με Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Όταν τα προϊόντα δεν τα προμηθεύεται ο ίδιος ο Δήμος, τα κοινωνικά παντοπωλεία τροφοδοτούνται χάρη στη σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την συλλογή των προϊόντων που διανέμουν. Ενδέχεται μέσω των κοινωνικών παντοπωλείων να διανέμονται προϊόντα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) για τους Απόρους, όμως το ίδιο άτομο δεν μπορεί να λαμβάνει ταυτόχρονα και την ίδια στιγμή βοήθεια σε τρόφιμα και από τα δύο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ΤΕΒΑ.

Σχετικές πληροφορίες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (λήψη αρχείου)

2018-02-28T17:56:38+02:00