//Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας