//Τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call center)
Τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call center) 2019-09-11T15:38:30+03:00

Τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call center)

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού θα λειτουργεί πανελλαδικά τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών μέσω πενταψήφιου αριθμού κλήσης  για τις ανάγκες υποστήριξης της δράσης των Κέντρων Κοινότητας και του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης –ΚΕΑ»  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα του ΚΕΑ καθώς και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας και των κριτηρίων υπαγωγής τους σε αυτό, ενώ θα τους παρέχονται και πληροφορίες που αφορούν το ρόλο και τις δυνατότητες που τους προσφέρουν  τα Κέντρα Κοινότητας, τις διαδικασίες εγγραφής τους στο μητρώο ωφελουμένων και διασύνδεσής τους με φορείς, υπηρεσίες και δράσεις κοινωνικής προστασίας.