//Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

α) την εισοδηματική ενίσχυση

β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης

γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη

Πληθυσμός-Στόχος:

Ο πληθυσμός-στόχος είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (άτομα ή οικογένειες) με ειδική εστίαση στις μονογονεΐκές οικογένειες, τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά και τους αστέγους.

 

Σχετικές πληροφορίες

  • Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. (ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΦΕΚ Β’ 2089/07-07-2016 – λήψη αρχείου)
  • Οδηγός Εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377  (ΦΕΚ Β’ 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (λήψη αρχείου).
  • Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. (ΚΥΑ  υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-01-2017 – λήψη αρχείου)
  • Οδηγός Εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-01-2017) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (λήψη αρχείου).
  • Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΚΕΑ (λήψη αρχείου)
  • https://keaprogram.gr/
2018-02-28T17:23:35+02:00