//Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την πλήρη επανένταξη και ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό ανθρώπων που λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης. Η δράση εστιάζεται παράλληλα στην εξασφάλιση στέγης και την επιδότηση της εργασίας των ωφελουμένων.

Οι ομάδες-στόχος του προγράμματος είναι:

  • οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων,
  • οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, (άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, ΦΕΚ 16, τ.Α΄)
  • γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας,
  • άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν.

Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος:

  • Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας
  • Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξη

 

Σχετικές πληροφορίες

2018-02-28T17:24:14+02:00