//Δίκτυο ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ)

Δίκτυο ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ)

Πρόκειται για διοικητικό εργαλείο διασύνδεσης όλων των δράσεων και υπηρεσιών που παρέχονται στους ηλικιωμένους σε πρωτοβάθμιο επίπεδο δηλαδή τα ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων), το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και τα ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων).

Το εργαλείο αυτό θα κάνει χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα διασύνδεει το προσωπικό των τριών δομών με τους ωφελούμενους προς πλήρη κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών.

Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι θα απευθύνονται στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου τους, μέσω των Κέντρων Κοινότητας, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τη μια ή την άλλη δράση προστασίας τους,  ενώ με τον ίδιο τρόπο θα μπορούν να παρακολουθούνται στην ικανοποίηση των αναγκών τους κάθε στιγμή ώστε να τροποποιούνται ανάλογα και οι υπηρεσίες που λαμβάνουν.

Προβλέπεται η δημιουργία 150 Κέντρων ΟΦΗΛΙ ως προσαρτήματα και επέκταση ισάριθμων Κέντρων Κοινότητας Δήμων. Κριτήρια για την χωροθέτησή τους θα αποτελέσει τόσο ο γενικός πληθυσμός, όσο και ο ειδικός πληθυσμός ατόμων τρίτης ηλικίας.

2018-02-28T18:06:24+02:00