//Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ)

Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ)

Τα Κέντρα Στήριξης της Οικογένειας θα είναι δομές προσαρτημένες και άρρηκτα συνδεδεμένες με τα Κέντρα Κοινότητας.  Θα  στεγάζονται,  είτε στο ίδιο κτίριο με το Κέντρο Κοινότητας, είτε σε κτίριο με άμεση επαφή με αυτό, και θα έχουν ως ειδικότερη αρμοδιότητα την υποστήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα (κακοποίηση, δυσαρμονία σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήματα προσαρμογής των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία κ.λπ.).

Θα στελεχωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό που θα έλθει να  ενισχύσει εκείνο των Κέντρων Κοινότητας και αναμένεται να συμβάλλουν στη διασφάλιση των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, και στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης. Προσδοκούμε, σε βάθος χρόνου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Προβλέπεται η δημιουργία 60 Κέντρων Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) σε Διάφορους Δήμους της χώρας.

2018-03-14T13:55:56+02:00