ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2018-02-15T10:52:19+02:00

ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας αποσκοπεί στην υποστήριξη των Δικαιούχων αλλά και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 για τη διαχείριση, εφαρμογή και υλοποίηση της δράσης των «Κέντρων Κοινότητας».

Κάντε κλικ εδώ για λήψη του οδηγού (αρχείο μορφής pdf)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Ο παρών Οδηγός συντάχθηκε για την υποστήριξη των Δικαιούχων αλλά και των ΕΥΔ ΠΕΠ στην υλοποίηση της δράσης Δομές παροχής βασικών αγαθών και ειδικότερα Δομές Σίτισης και βασικών αγαθών και Κοινωνικά Φαρμακεία.

Κάντε κλικ εδώ για λήψη του οδηγού (αρχείο μορφής pdf)